{ Blogazine }
PROFILE


總查看: 672,892
20 FANS
More

夏日護膚 - 口罩下的好膚質


查看: 1568|評論:

2020-7-1 00:07

摘要: 自二月開始,都唔知有幾耐無以真面目示人,長期配戴住口罩,原以為妝都唔洗化,可以俾皮膚休息下,點知長期焗住皮膚,加上夏天太炎熱,反而令到膚質更差,造成皮膚缺水又易長痘痘,睇黎要下個苦功,好好調整一下肌膚 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION