{ FORUM - LOVE }
Search
Title / Tags Author

查看: 1865|回覆: 0

想問--有無做gym做運動既朋友,做到成日會好攰,攰到雖然好想搞野都無力搞?

[複製鏈接]

註冊日期: 2016-2-15

發表於 2017-7-26 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
男友同我開始一齊發癲做運動後,變得少左好多,雖然係好恩愛,但係大家都覺得好攰所以少左搞野。想問有無人都係咁呢?
回覆
+ Favorite

舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

News
Feature
Blog
Load more
 
NOTIFICATION